• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • یک نماینده مجلس: با بحران کولبری مواجهیم

    یک نماینده مجلس با اشاره به آنچه که “بحران کولبران دانش آموز» خواند، اعلام کرد که ۷۵ هزار در ایران به کولبری مشغولند که برخی از آنان دانش‌آموز هستند و هنگام کولبری کشته می‌شوند.

    Read more here:: یک نماینده مجلس: با بحران کولبری مواجهیم

    Filed in: History اجتماع و حوادث