• Payam Javan Channels Youtube Payam Javan on Facebook
  • ۱۵ شرکتی که احتمالا نمی‌دانید متعلق به آمازون هستند

    ۱۵ شرکتی که احتمالا نمی‌دانید متعلق به آمازون هستند

    آمازون بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی جهان است و شرکت‌های زیادی در اختیار دارد؛ اما شاید ندانید که این ۱۵ شرکت معروف هم به آمازون تعلق دارند.

    Read more here:: ۱۵ شرکتی که احتمالا نمی‌دانید متعلق به آمازون هستند

    Filed in: Technology فناوری